آموزش، سرمایه گذاری برای آینده

آکادمی بین المللی الاینس (نماینده انحصاری و ثبت شده موسسات Alliance و BTI کانادا) متعهد به طراحی و توسعه برنامه های آموزشی بر اساس نیاز ها و انتظارات سازمان مشتریان است
اطلاعات بیشتر

خدمات ما

سایر اطلاعات

آکادمی الاینس امکان اجرای خدمات زیر را مبنی بر درخواست سازمان داراست
_ ارزیابی سازمانی بر اساس مدلهای تعالی سازمانی

ادامه مطلب

خدمات مهندسی

آکادمی بین المللی الاینس ، شرکتی متخصص در ارائه خدمات مهندسی مدیریت و ارائه کننده راهکارهای سیستمی مبتنی بر دانش مدیریت ،تجربه های ناب و الگوبرداری بین المللی است .

ادامه مطلب

گواهی تایید صلاحیت کارکنان

گواهی تایید صلاحیت کارکنان مبتنی به استاندارد ISO/IEC17024 صادر می گردد و آکادمی الاینس بعنوان یک موسسه دارای تایید صلاحیت از نهاد اعتبار دهی آمریکای شمالی

ادامه مطلب

آموزش

یکی از ارکان اساسی شایستگی کارکنان آموزش است که بر پایه طرحریزی و تعیین نیاز آموزشی می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد کارکنان و سازمان داشته باشد.

ادامه مطلب

حوزه های آموزش

سایر (خاص)

اطلاعات بیشتر

صنایع غذایی

اطلاعات بیشتر

فنی و مهندسی

اطلاعات بیشتر

مدل های تعالی

اطلاعات بیشتر

مدیریت و سازمان

اطلاعات بیشتر

استانداردهای مدیریتی (ISO)

اطلاعات بیشتر

اخبار و رویدادها

1.تمدید گواهینامه بین المللی تایید صلاحیت کارکنان

2.صدور پروانه خدمات فنی و مهندسی

3.تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آموزش از سازمان برنامه و بودجه استان تهران

4.برگزاری دوره های تخصصی همچون اصول برنامه ریزی صنعتی ،سیستم های تولیدی پیشرفته،دوره مدیریت و مهندسی ارزش ،مدیریت سیستمها و روشهای سازمانی، مدیریت و رهبری تحول، طرحریزی و مدیریت فرایندهای سازمانی ،سیستم طراحی برای ساخت و مونتاژ در شرکتهای طراحی و ساخت و سیستم طرحریزی اقدامات اصلاحی و بهبود توسط آکادمی الاینس

5.برگزاری دوره های بین المللی سرممیزی سیستمهای مدیریت

6. برگزاری دوره جامع مدیریت طراحی و ساخت توسط جناب آقای دکتر معینی

7.برگزاری دوره طراحی مبنی بر هزینه توسط جناب آقای دکتر معینی

ادامه مطلب

دوره های در حال برگزاری

شهریورماه 98

برگزاری دوره تدوین اظهارنامه مدل تعالی و پیشرفت

 

ادامه مطلب

مردادماه98

برگزاری دوره جامع مدیریت رضایت مشتریان و دوره جامع شکایت مشتریان

برگزاری دوره آموزشی مدل تعالی و پیشرفت

ادامه مطلب

آبان ماه 98

دوره جامع مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

 

ادامه مطلب

مهر ماه 98

دوره جامع استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

 

دوره مدیریت مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 

ادامه مطلب

صلاحیت ها

مشتریان ما