معرفی دوره های غیر حضوری

آموزش از طریق اینترنت سابقه طولانی ندارد ولی امروزه به عنوان قویترین روش آموزشی مطرح می‌شود و تقاضای فراوانی برای بکارگیری اینترنت در آموزش وجود دارد

آموزش از  طریق اینترنت سابقه  طولانی ندارد ولی امروزه به عنوان قویترین روش آموزشی  مطرح می‌شود و  تقاضای فراوانی برای بکارگیری اینترنت در آموزش وجود دارد

در آموزش مجازی محدودیت مکانی و یا زمانی وجود ندارد و دانشجو می‌تواند بر حسب تمایل، زمان و واحدهای درسی خود را انتخاب کند و همچنین نیازی نیست تا تعداد دانشجویان به حد نصاب برسد و دروس ارایه شده نیز محدودیتی ندارند.

تکنیکهای آموزشی که در این روش استفاده می‌شوند نیز متنوع هستند از جمله :

انتشار متون، فایلهای صوتی و تصویری تدریس ، اسلایدها و نمودارهای درسی، اتاقهای کنفرانس و استفاده از شبکه‌های آموزش بر روی اینترنت از آن جمله هستند.

آکادمی الاینس بمنظور همراهی بهتر مشتریان اقدام به ارائه دوره های آموزشی بصورت غیرحضوری نموده است .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به تکمیل فرم آموزش ثبت نام غیر حضوری اقدام فرمایید .