در صورتیکه در هریک از دوره های آموزشی آکادمی الاینس شرکت داشته اید میتوانید به دو صورت از صحت گواهینامه خود اطمینان حاصل نمایید.

روش اول:

ارسال یک ایمیل به همراه اطلاعات کامل نام و نام خانوادگی،نام دوره،تاریخ دوره،شماره گواهینامه و… به آدرس ایمیل info[at]cademy-alliance.com

روش دوم:

در صورتیکه هزینه ردیابی انلاین را پرداخت نموده اید به صفحه لینک مراجه نموده و در بخش پرسنل اطلاعات شماره ایدی و نام و نام خانوادگی لاتین مطابق گواهینامه را وارد نمایید.