• استراتژی های نگهداری و تعميرات نت
 • اصول و مباني شير هاي صنعتي
 • الکترو هيدروليک و الکترو پنوماتيک
 • پنوماتيک پيشرفته
 • دوره جامع  اثر بخشی کلی تجهیزات  « OEE»
 • دوره مباني پنوماتيک مقدماتي
 • دوره مباني هيدروليک صنعتي پيشرفته
 • دوره ‌جامع  نگهداري و تعميرات (PM) مقدماتی و پیشرفته
 • دوره‌ جامع  نگهداري و تعميرات (PM) مقدماتی و پیشرفته
 • فیلتر های صنعتی
 • مهندسی لجستیک
 • اصول برنامه ریزی صنعتی
 • پنوماتیک مقدماتی
 • پنوماتیک پیشرفته
 • فیلترهای صنعتی
 • اصول هیدرولیک
 • الکترو هیدرولیک
 • مقدماتی  PLC
 • پیشرفته PLC
 • استراتژی های تعمیر و نگهداری
 • مقدماتی CNC
 • پیشرفته CNC
 • الگو برداري سيستماتيك Benchmarking
 • برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
 • نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)
 • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
 • فرايند تائيد قطعه توليدي PPAP
 • گسترش عملكرد كيفيت QFD
 • طراحي آزمايشات  DOE
 • هزينه هاي كيفيت COQ
 • رويكرد حل مسئله PS
 • مهندسی مجدد فرایند ها BPR
 • شش سيگما
 • مهندسی ارزش (VE)
 • مهندسی سیستم های کیفیت
 • مهندسی سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی مالی
 • مهندسی ارزش
 • مهندسی سیستم های بهره وری
 • برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان
 • نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM
 • PIPING
 • آشنايي با تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن FMEA
 • كنترل فرايند آماري SPC
 • تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري  MSA