آکادمی الاینس بعنوان یک موسسه بین المللی در زمینه ارائه خدمات آموزش ،تایید صلاحیت کارکنان ،اجرای پروژه های بهبود عملکرد سازمانی است که بخش مبتنی بر علم و دانش در گروه بین المللی گواهی دهنده و بازرسی الاینس کانادا را تشکیل می دهد این مجموعه از سال ۱۳۸۶ در ایران آغاز به کار نموده است .

این مجموعه  تحت مدیریت و نظارت خانم مهشاد کوزه چیان بعنوان نماینده تام الاختیار دفتر مرکزی فعالیت مینمایدواز نظر حقوقی و مدیریتی کاملا مستقل میباشد.

اکادمی بین المللی الاینس اهداف  بنیادین زیر را دنبال می نماید:

  • توسعه و ارتقاء شایستگی مدیران ،کارشناسان و کارکنان سازمان ها
  • بهبود عملکرد نظامهای سازمانی و مدیریتی
  • افزایش بهره وری در فرایند جامع آموزش
  • ایجاد ارزش در فرایند مدیریت دانش

این سازمان با بهره گیری از دانش شرکای خارجی خود ( موسسه بین المللی بی تی آی کانادا _BTI) توانسته است در ایجاد و توسعه منابع آموزشی گامهای بزرگی بردارد  و با اخذ تاییدهای بین المللی و ملی ،قابلیتهای خود را صحه گذاری نماید .

وجود اساتید و کارشناسان متخصص و کارآمد که صلاحیت آنها در موسسات بین المللی همچون IRCA،NAAB،PECB،تایید گردیده است ، ما را در بازارهای جهانی متمایز نموده و شایستگی منابع انسانی ما را در بین رقبا متمایز کرده است .